10 proc. Francuzów deklaruje, że są LGBT+ (homoseksualistą, biseksualistą, panseksualistą, aseksualistą, transpłciowym, niebinarnym lub inną kategorią). Według deklaracji 4 proc. to homoseksualiści, a 3 proc. - osoby biseksualnie.

Kluczowe znaczenie wieku

W badaniu zauważalne są znaczące różnice w deklaracjach w zależności od wieku: 22 proc. przedstawicieli pokolenia Z (urodzonych w 1997 r. i później) identyfikuje się jako LBGT+, a odsetek ten spada w starszych pokoleniach, wynosząc 12 proc. dla millenialsów (1981-1996), 7 proc. w przypadku pokolenia X (1965- 1980) i 4 proc. dla osób urodzonych w 1964 i wcześniej.

Reklama

"Pokolenie Z dwukrotnie częściej niż millenialsi i czterokrotnie częściej niż pokolenie X lub pokolenie wyżu demograficznego identyfikuje się jako mniejszość seksualna" - zauważa Ipsos.

Ponad co drugi Francuz (54 proc.) twierdzi, że zna przynajmniej jedną osobę homoseksualną w swoim otoczeniu (rodzina, przyjaciele, kolega), a prawie co czwarty (22 proc.) osobę biseksualną. "Kobiety i młodzi dorośli częściej mówią, że znają osoby LGBT+" - podaje Ipsos.

Poparcie dla homomałżeństw

Ponadto zdecydowana większość Francuzów popiera małżeństwa osób tej samej płci i rodzicielstwo tychże par. 66 proc. Francuzów uważa, że pary homoseksualne powinny mieć możliwość legalnego zawierania małżeństw, a 67 proc. - że powinny one korzystać z takich samych praw jak pary heteroseksualne w sprawach adopcji dzieci.

Chociaż prawa osób LGBT+ są powszechnie akceptowane we Francji, dyskryminacja nadal występuje, zwłaszcza - zdaniem respondentów - w przypadku osób transpłciowych. Większość Francuzów (63 proc.) uważa, że cierpią one z powodu "ogromnej" lub "dużej" dyskryminacji w społeczeństwie, a 77 proc. jest zdania, że należy im się "ochrona w zakresie pracy, mieszkania lub dostępu do firm".

Reklama

Prawa osób transpłciowych

Na pytanie, czy dokumenty wydane przez państwo powinny zawierać opcję opisu płci inną niż "kobieta" lub "mężczyzna", "tak" odpowiedziało 44 proc. badanych Francuzów, zaś "nie" - 38 proc.. 15 proc. nie miało zdania.

Na pytanie, czy ubezpieczenie społeczne powinno pokrywać koszty zmiany płci, 45 proc. odpowiedziało "tak", zaś według 40 proc. koszty takich operacji nie powinny być refundowane.

Badanie Ipsos przeprowadzono online w 30 krajach w lutym i marcu 2023 r. na 22 514 osobach z reguły w wieku od 16 do 74 lat. We Francji przebadano 1000 osób. Margines błędu wynosi 3,5 pkt proc.

Z Paryża Katarzyna Stańko