Jak dotąd państwom członkowskim udało się porozumieć co do daty przeprowadzenia wyborów, które odbędą się między 6 a 9 czerwca przyszłego roku. Od początku funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, tj. od 1979 r., wybory są organizowane co pięć lat, zazwyczaj w terminie wiosennym. Poprzednie miały miejsce 23–26 maja 2019 r. Liczebność europarlamentu zmieniała się jednak wraz z rozszerzeniem UE o kolejne państwa lub – jak w przypadku Wielkiej Brytanii – po opuszczeniu Wspólnoty. Dziś na temat podziału mandatów zaproponowanego przez PE będą dyskutować unijni ministrowie, ale – jak twierdzi jeden z dyplomatów, z którym rozmawialiśmy – wciąż nie ma zgody na oczekiwania europosłów, dlatego dyskusji najpewniej nie będzie towarzyszyło głosowanie i przyjęcie projektu, lecz temat wróci na agendę w kolejnych miesiącach.

Reklama

Degresywna proporcjonalność

Zasady wyboru europosłów określa art. 14 Traktatu o UE, zgodnie z którym liczba wszystkich mandatów nie może przekroczyć 750, z wyjątkiem przewodniczącego. Minimalny próg mandatów na dane państwo członkowskie wynosi sześć, natomiast maksymalnie żaden kraj nie może uzyskać więcej niż 96 miejsc. Jaki jest klucz przyporządkowania poszczególnych mandatów do państw?

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>