Griebienszczikow został wpisany na listę za organizowanie poza krajem koncertów, z których środki przeznaczał na pomoc Ukrainie oraz antywojenne przemówienia - poinformowała Meduza. Cytowane przez portal ministerstwo zaznaczyło, że muzyk żyje obecnie poza Rosją.

Reklama

Na listę dodano też - poza estońskim korespondentem - dziennikarza Andrieja Karaulowa, byłego głównego rabina Moskwy Pinchasa Goldschmidta, moskiewskiego polityka samorządowego Andrieja Morewa, deputowanego w radzie miasta Moskwy Michaiła Timonowa, organizację Anglo-American School of Moscow oraz dwa portale. Wszystkie osoby i podmioty oskarżono o krytykowanie rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, szerzenie "fałszywych" informacji i otrzymywanie zagranicznego wsparcia.

Ustawę o tzw. agentach zagranicznych przyjęto w Rosji w 2012 roku, a poprawki do niej wprowadzono w lipcu roku 2022. Zmiany rozszerzyły definicję "agenta" określanego dotąd jako osoba lub organizacja, która otrzymuje wsparcie finansowe z zagranicy o osoby, które znajdują się pod bliżej nieokreślonym "wpływem lub presją" podmiotów zagranicznych.

Z Tallina Jakub Bawołek