Rząd Rishiego Sunaka poniósł porażkę - decyzja Sądu Najwyższego jest bowiem nieodwołalna.

Jak informuje The Telegraph, pięciu sędziów Trybunału jednogłośnie poparło wyrok Sądu Apelacyjnego, w którym stwierdzono, że taka polityka jest niezgodna z prawem. Chodzi o ryzyko, że osoby ubiegające się o azyl wysłane do Rwandy zostaną zawrócone do własnego kraju i staną w obliczu prześladowań z naruszeniem ich praw człowieka.

Reklama

Zaznaczmy, że wyrok zapadł dzień po tym, jak była minister spraw wewnętrznych Suella Braverman oskarżyła Sunaka o zdradę narodu poprzez wycofanie się z tajnego porozumienia. Porozumienie miało na celu zignorowanie orzeczeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).

Rishi Sunak: Rozważymy kolejne kroki

Sunak wydał oświadczenie w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego. - Nie takiego wyniku oczekiwaliśmy, ale ostatnie kilka miesięcy spędziliśmy na planowaniu wszelkich ewentualności i nadal całkowicie angażujemy się w zatrzymanie łodzi - mówił.

- Co najważniejsze, Sąd Najwyższy, podobnie jak wcześniej Sąd Apelacyjny i Wysoki Trybunał, potwierdził, że zasada wysyłania nielegalnych migrantów do bezpiecznego kraju trzeciego w celu przetworzenia jest zgodna z prawem. Potwierdza to od początku jasne stanowisko rządu - zaznaczył.

Reklama

Dodał, że nielegalna migracja niszczy życie i kosztuje brytyjskich podatników miliony funtów rocznie. - Musimy to zakończyć i zrobimy wszystko, aby to zrobić. Bo kiedy ludzie będą wiedzieć, że jeśli przybędą tu nielegalnie i zostaną odesłani, to w ogóle przestaną przyjeżdżać - stwierdził premier Wielkiej Brytanii.

Przed Sądem Najwyższym zebrali się protestujący. Grupa skandowała „ręce precz od uchodźców” i „Rishi Sunak, wstydź się”. Trzymali tabliczki z napisami „deportacje stanowią pogwałcenie praw człowieka” i „należy położyć kres polityce Rwandy”.

Plan Rishiego Sunaka - o co chodzi?

Koncept Rishiego Sunaka dotyczący deportacji osób ubiegających się o azyl do Rwandy był kluczowym elementem jego polityki imigracyjnej. Zakładał deportację do Rwandy osób ubiegających się o azyl, które przybyły do Wielkiej Brytanii. Celem tej polityki było zmniejszenie liczby uchodźców i migrantów przybywających do Wielkiej Brytanii nieregularnymi drogami.

Jednak plan ten napotkał znaczne wyzwania prawne. Po tym, jak próba deportacji kilku migrantów do Rwandy została zatrzymana, ci migranci wnieśli sprawę do Wysokiego Sądu w Wielkiej Brytanii, argumentując, że plan jest niezgodny z prawem. Ostatecznie Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii przychylił się do ich wniosku i orzekł przeciwko rządowi.