Minister spraw społecznych Signe Riisalo zaznaczyła, że nowe regulacje kończą lata zamieszania prawnego i zapewniają poczucie bezpieczeństwa i równych praw wszystkim mieszkańcom Estonii.

Dumna premier

Jestem dumna z mojego kraju. Budujemy społeczeństwo, w którym prawa każdej jednostki są szanowane i ludzie mogą kochać, kogo chcą - napisała na platformie X premier Estonii Kaja Kallas, komentując czerwcową decyzję parlamentu.

Reklama

Związki partnerskie i małżeńskie

Pary tej samej płci już od kilku lat mogą rejestrować związki partnerskie, a zmiana prawa zezwala również na zawieranie przez nie związków małżeńskich.

Prawa i obowiązki

Zgodnie z estońskim prawem pary małżeńskie i związki partnerskie mają prawa i obowiązki dotyczące głównie świadczeń, majątku, mieszkania i dziedziczenia. Dzięki równości małżeńskiej pary jednopłciowe uzyskały dodatkowo m.in. prawo do wspólnej adopcji dzieci.

Estonia stała się drugim państwem w Europie Środkowowschodniej, po Słowenii, i pierwszym krajem postsowieckim zezwalającym na małżeństwa jednopłciowe. W Europie zawarcie takiego związku jest obecnie możliwe także w Andorze, Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Islandii, Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii.