Jak wiadomo, wiosna nadchodzi, gdy żaby składają skrzek. Zazwyczaj jego składanie opóźniane jest przez utrzymywanie się zimnej wody w stawach. Jednak tegoroczne wysokie temperatury w styczniu i lutym umożliwiły składanie żabich jajeczek wcześniej.

Reklama

Żaby należą do organizmów zimnokrwistych, są uzależnione od temperatury i dlatego czas składania skrzeku może być traktowany jako sygnał początku pory wiosennej.

Zjawisko wcześniejszego składania skrzeku przenosi się stopniowo z południowego zachodu Wysp na północ, w tempie 100 km na 5 - 7 lat.