Książka ukaże się w kwietniu. Nosi tytuł "Z dziejów agonii i pokoju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski". Opracowali ją współpracownicy prezesa IPN - Filip Musiał i Wojciech Frazik - informuje "Dziennik Polski".

Reklama

W publikacji znajdą się teksty rozproszone, publikowane wcześniej w różnych innych wydawnictwach - artykuły historyczne, opracowane przez Kurtykę materiały źródłowe, pisane przezeń przedmowy, przedsłowia i wstępy.

- Te teksty dotyczą przede wszystkim lat 1945-1956 i dziejów podziemia niepodległościowego, mówi Musiał. W zbiorze znajdą się m.in. słynny tekst Kurtyki o gen. Leopoldzie Okulickim, teksty o historii Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", źródła opracowane przez Janusza Kurtykę i publikowane przezeń w "Zeszytach historycznych WiN".