"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - podkreślił Urząd w komunikacie.

Reklama

Na początku lipca należąca do krakowskiego przedsiębiorcy Grzegorza Hajdarowicza spółka Gremi Media poinformowała, że kupiła spółkę Mecom Poland, która jest właścicielem 51,01 proc. udziałów w Presspublice, wydawcy m.in. dziennika "Rzeczpospolita". Pozostałe 49 proc. ma Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczpospolita", które jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Mecom - sprzedając spółkę Mecom Poland - nie musiał proponować Skarbowi Państwa pierwokupu swoich udziałów w Presspublice.

Wniosek o akceptację transakcji wpłynął do UOKiK w połowie lipca. "W wyniku koncentracji Gremi Media kupi 100 proc. udziałów w Mecom Poland Holdings, a także przejmie kontrolę nad spółką Presspublica oraz jej spółkami zależnymi" - dodał UOKiK.