Śledztwo dotyczy korupcji w związku z wykonywaniem robót remontowo-budowlanych w obiektach w zarządzaniu wojskowej administracji koszar. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Podstawą jego wszczęcia były działania delegatury CBA w Białymstoku i białostockiej ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Reklama

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w związku ze sprawą pięć osób, w wieku od 38 do 60 lat. Bliższych szczegółów ani Biuro, ani prokuratura, nie podają. Wiadomo, że czterem osobom postawiono zarzuty wręczania łapówek i zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe od 2 do 10 tys. zł, dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.

Natomiast wobec pracownika Wojskowej Administracji Koszar w Białymstoku, któremu zarzucono przyjmowanie korzyści majątkowych, białostocki sąd rejonowy zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Zgodnie z Kodeksem karnym, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

Prokuratura przypomina jednak, że sprawca takiego przestępstwa nie podlega karze, jeżeli łapówka albo jej obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym organ powołany do ścigania przestępstw, zanim organ ten o nim się dowiedział.

"Osoby, które udzielały albo obiecywały udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobom pełniącym funkcję publiczną, a chcące uniknąć odpowiedzialności karnej, winny skontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Białymstoku (tel. 85 7487125 lub 85 7487110)" - podała białostocka prokuratura.