Za wyborem Kieresa, który był jedynym zgłoszonym kandydatem, głosowało 340 posłów, przeciw było 43, 44 osoby wstrzymały się od głosu.

Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału zapada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów.

Reklama

Nowy sędzia zastąpi w TK Adama Jamroza, którego kadencja kończy się w drugiej połowie lipca.

Kieres specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego i gospodarczego, jest związany naukowo z Uniwersytetem Wrocławskim, napisał ponad 300 publikacji naukowych. W latach 2000-2005 był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 1997-2000 i 2007-2011 był senatorem. Od 2009 do 2011 r. jako reprezentant Senatu był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.