Rzecznik poinformował, że zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od września do listopada 2010 roku pełniły kierownicze funkcje w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej. Wtedy mogło dojść do nieprawidłowego wydania ponad 15 mln złotych.

Reklama

RMF FM podje, że prócz byłego szefa biura łączności zawiadomienie objęło jego zastępczynię, naczelnika jednego z wydziałów, a także pracownika tego wydziału.

Biuro prowadziło kontrolę w biurze łączności i informatyki od maja 2012 roku do lutego 2013 roku. Postępowanie dotyczyło udzielania zamówień publicznych na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego.