Zawiadomieniem objęto cztery osoby, które od września do listopada 2010 roku pełniły kierownicze funkcje w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej. Wtedy mogło dojść do nieprawidłowego wydania ponad 15 milionów złotych.

Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski wyjaśnia, że część osób nadal pracuje w policji. Komenda Główna zdecyduje o ich losie po usłyszeniu konkretnych zarzutów ze strony prokuratury. Wtedy, jak wyjaśnia Mariusz Sokołowski, będzie można mówić zawieszeniu czy też wszczęciu innych kroków dyscyplinarnych wobec tych osób. Jak dodaje, Komenda Główna Policji przekazała CBA wszelkie niezbędne dokumenty w tej sprawie.

CBA prowadziło kontrolę w Biurze Łączności i Informatyki KGP od maja 2012 do lutego 2013 roku. Postępowanie dotyczyło udzielania zamówień publicznych na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego.