Są problemy z systemem informatycznym SIS II, kluczowym dla Polski jako państwa strefy Schengen – wynika z informacji "DGP". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uspokaja: jesteśmy w fazie testów.
Reklama
Na stronach MSW pojawił się komunikat, że testy SIS II potrwają przez kolejne 30 dni. Grafik MSW potwierdza EULISA – unijna agencja zajmująca się dużymi programami informatycznymi (EU Agency for large-scale IT systems) takimi jak SIS II. Jej rzeczniczka Ave Poom powiedziała DGP, że do 9 maja System Informacji Schengen II jest objęty „okresem intensywnego monitoringu”.
Są problemy. Na posterunkach Straży Granicznej są opóźnienia w wyświetlaniu danych – mówi jeden z rozmówców. Inny dodaje: – Jeden z modułów działa na tyle źle, że powstał pomysł, aby te informacje przekazywać na piechotę, szyfrującymi faksami.
Dzięki połączeniu w sieć narodowych SiS-ów działa strefa Schengen. SIS II policjantom, pogranicznikom i urzędnikom gwarantuje dostęp do informacji o ściganych przestępcach, ważności wiz czy skradzionych pojazdach.
Poprosiliśmy odpowiedzialnego za budowę SIS II sekretarza stanu w resorcie spraw wewnętrznych Piotra Stachańczyka, aby wyjaśnił, jakie są problemy i które z modułów zawodzą. – Zdajemy sobie sprawę, że proces ten jest złożony i wiąże się z możliwością występowania utrudnień technicznych. Pan minister Sienkiewicz na bieżąco otrzymuje dane. Ponadto informuję także, że rozpoczął się okres intensywnego monitorowania działania systemu i będzie on trwał 30 dni – odpowiedziała rzecznik MSW Małgorzata Woźniak.
Urzędnicy nie odpowiedzieli na pytanie o grożące Polsce konsekwencje w przypadku, gdy system nie będzie w pełni sprawny po okresie testów. W Komendzie Głównej Policji usłyszeliśmy, że Komisja Europejska w każdym z państw do końca roku przeprowadzi audyt.
Robimy wszystko, aby system działał płynnie, bo to kwestia naszej obecności w Schengen. Żadne z państw nie chwali się, że poszło mu idealnie, bo wszędzie są problemy – wskazuje jeden z naszych informatorów.
Jak informuje Komenda Główna Policji, podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI traktatu UE, tj. rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz decyzja Rady 2007/533/WSiSW z 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa wspólnotowego dotyczące SIS implantowano do polskiego prawa za pomocą ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. nr 165, poz. 1170 z późn. zm.). Ustawa kompleksowo reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS II.