Potrzebne będą dodatkowe badania. Jest to dość częste, że wykonanie sekcji nie wystarcza, aby dowiedzieć się, co spowodowało zgon - mówi doktor Piotr Korbal - wojewódzki konsultant do spraw neonatologii, członek komisji - która wyjaśnia sprawę z Włocławka. Konieczne są dodatkowe badania histopatologiczne i toksykologiczne. Doktor Piotr Korbal dodał, że zdarza się też, że przyczyna śmierci nie zostaje w ogóle ustalona.

Reklama

Sekcja wykazała, że dzieci w łonie matki rozwijały się prawidłowo i nie miały żadnych wad ogólnorozwojowych. Teraz zostaną wykonane badania histopatologiczne. Zleciła je prokuratura.