Powiedział on, że policjanci podjęli działania w celu zabezpieczenia społeczeństwa przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Trynkiewicza. Celem tych działań będzie też zabezpieczenie samego Trynkiewicza przed ewentualną zemstą. Marek Działoszyński nie podał żadnych bliższych informacji twierdząc, że tego typu działania są regulowane przepisami niejawnymi.

Reklama

Szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że policja jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Dodał jednak, że wokół sprawy Trynkiewicza wybuchła nieuzasadniona histeria.

Minister spraw wewnętrznych powiedział, że policja jest dobrze przygotowana do wyjścia Trynkiewicza na wolność. Przygotowania, uwzględniające różne warianty sytuacji, trwały od dawna. Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył jednak, że sprawa Trynkiewicza przybrała rozmiary masowej histerii, podsycanej przez media. Sytuacja nie usprawiedliwia, jego zdaniem, takiego podejścia. Minister podkreślił, że instytucje państwa i sądy robią to, co do nich należy, a policja jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.