Funkcjonujący od 1 marca taryfikator, przewidujący podwyżkę opłat m.in. za sporządzenie odpisu potwierdzenia nadania przesyłki (z 3,69 zł do 20 zł) uderzył przede wszystkim w kancelarie prawne. To dla nich - z przyczyn formalno-dowodowych - ważny jest dokument, potwierdzający datę nadania pisma.

Spółka  po  uwagach  od  klientów,  którzy  najczęściej  korzystają  z tych rozwiązań,  podjęła  decyzję  o zawieszeniu nowego cennika. Jednocześnie Poczta Polska spotka się m.in. z przedstawicielami środowisk prawniczych, by wysłuchać ich opinii  na  temat  usług pocztowych i potrzeb, jakie mają względem operatora wyznaczonego - czytamy na stronie operatora.

ZOBACZ KONIECZNIE: Jak Poczta zarabia na prawnikach?