Jedną z reform, jakie papież Franciszek realizuje od chwili wyboru, jest odmłodzenie Kościoła. Wymiana kadr nie odbywa się oczywiście wyłącznie pod tym kątem, ale kryterium wieku brane jest bardzo często pod uwagę. Arcybiskup Józef Kowalczyk liczył najprawdopodobniej na to, że mimo ukończonego 75. roku życia będzie mógł pozostać jeszcze prymasem, na przykład do wizyty papieża w 2016 roku, stało się jednak inaczej. Nowym prymasem został arcybiskup Wojciech Polak.

Reklama

Na następcę Franciszek wybrał jednego z jego współpracowników, tak jak kiedyś Jan Paweł II powołał na stanowisko pierwszego nuncjusza w Polsce po II wojnie światowej swojego bliskiego współpracownika, księdza Józefa Kowalczyka. Po ponad 20-letniej misji pozostał on w Polsce i objął stolicę prymasowską.

Jak w wielu innych krajach zresztą, straciła ona ostatnio na znaczeniu. Faktyczną głową Kościoła jest dziś przewodniczący konferencji episkopatu.