Jutro w Warszawie rozpoczyna się dwudniowe zebranie plenarne Episkopatu Polski. To wtedy biskupi mają wybrać nowego sekretarza.

Reklama

Wiesław Śmigiel jest biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej. Ma 45 lat i jest doktorem teologii. Opublikował dwa tomy poezji. Święcenia kapłańskie przyjął 20. Lat temu. W Episkopacie Polski jest członkiem komisji Duszpasterstwa i Rady do spraw Rodziny. Dwa lata temu został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski jest trzecią osobą w Episkopacie Polski po przewodniczącym i jego zastępcy. Do jego głównych zadań należy przygotowanie posiedzeń plenarnych Episkopatu i koordynowanie jego prac.

Sekretarz może być upoważniony przez przewodniczącego Episkopatu Polski do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem. Jest wybierany na pięć lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kadencje.