Biskup Artur Grzegorz Miziński nowym sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Hierarcha zastąpi arcybiskupa Wojciecha Polaka, który został Prymasem Polski. Biskup Miziński ma 49 lat. Pochodzi z Opola Lubelskiego. Studiował teologię na KUL i prawo kanoniczne w Rzymie - między innymi na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i biskupem pomocniczym lubelskim.

Reklama

Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski jest trzecią osobą w Episkopacie, po przewodniczącym i jego zastępcy. Do jego głównych zadań należy przygotowanie posiedzeń plenarnych Episkopatu i koordynowanie jego prac.

Sekretarz może być upoważniony przez przewodniczącego Episkopatu Polski do kontaktów z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a państwem. Jest wybierany na pięć lat. Funkcję tę można pełnić bez przerwy przez dwie kadencje. W Warszawie trwa dwudniowe zebranie plenarne Episkopatu Polski.