Ta informacja zaskoczyła nauczycieli etyki, którzy uważają, że wybór tego przedmiotu, nie jest wyrzeczeniem się wiary. Kuria prostuje błąd i przyznaje, że instrukcja była nadinterpretacją przepisów.

Reklama

Osoby mogą wybrać zamiast religii etykę, kapłani i katecheci mają jednak obowiązek poinformowania, że jest to forma pisemnej apostazji - taka informacja pojawiła się 1 września na stronie internetowej kurii diecezjalnej w Kaliszu. Dziś już tego pisma nie ma na stronie.

Kuria przygotowuje sprostowanie - wyjaśnia kanclerz kurii biskupiej w Kaliszu ksiądz Zbigniew Cieślak. - Odmowa uczestniczenia w lekcjach religii nie jest wystąpieniem z Kościoła w żadnym wypadku, natomiast nastąpił absolutny błąd wydziału katechetycznego naszej kurii i dlatego po zorientowaniu się ta instrukcja została wycofana - mówi. Kuria wysłała do księży katechetów pismo, w którym nie ma już słowa o apostazji.

1 września weszły nowe przepisy dotyczące nauczania lekcji religii i etyki. Rodzice dzieci niepełnoletnich muszą pisemnie zadeklarować, na których z ich przedmiotów będą chodzić ich podopieczni. Pełnoletni uczniowie sami mogą dokonać wyboru.

Nawet dla jednego ucznia szkoła musi zorganizować nauczanie etyki jako alternatywę dla religii - przypomina podkarpacki wicekurator oświaty Antoni Wydro. - Dotąd było tak, że organizowało się w szkołach zajęcia z religii lub z etyki dla grupy siedmiu lub więcej uczniów, natomiast w grupach międzyszkolnych dla trzech lub więcej. W tej chwili te ograniczenia znikają, organizuje się zajęcia nawet dla jednego ucznia - podkreśla wicekurator w rozmowie na antenie Polskiego Radia Rzeszów.

W Rzeszowie sprawę rozwiązano w ten sposób, że nauka etyki dla chętnych uczniów ze wszystkich podstawówek i gimnazjów odbywa się w szkole podstawowej numer 1. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych na razie nie odnotowano zgłoszeń do nauki tego przedmiotu.

Istotna jest także możliwość wyboru między religią a etyką - przypomina podkarpacki wicekurator oświaty. W oświadczeniu, które szkoła daje do podpisania rodzicom, powinna być odpowiednia informacja na temat możliwości wyboru.

Dyrektor gimnazjum numer 6 w Rzeszowie Stanisław Filarowski przypomina, że uczniowie innych wyznań mogą uczęszczać na lekcje religii w swoich kościołach. Dotyczy to kościołów mniejszych wyznań. Wówczas na koniec roku rodzice muszą przynieść do szkoły zaświadczenie, że dziecko chodziło na lekcje religii i z tego zaświadczenia wpisywana będzie ocena na świadectwie.

Oświadczenia dotyczące nauczania religii bądź etyki podpisują w imieniu swoich dzieci rodzice albo sami uczniowie, jeśli są już pełnoletni.