Większość Polaków (85 proc.) uważa, że małżeństwa mające dzieci mogą rozwieść się za obopólną zgodą. Tak wynika z sondażu CBOS "Prawo a moralność. Opinie o zachowaniach kontrowersyjnych społecznie".

Reklama

Według tego badania, 85 proc. ankietowanych jest przekonana, że małżeństwa bezskutecznie starające się o dziecko mają prawo zgłosić się na zabieg in vitro. Prawie dwie trzecie respondentów (63 proc.) uważa, że obowiązujących norm nie łamią osoby obu płci i w różnym wieku, które wspólnie opalają się nago na plażach. Więcej niż połowa badanych sądzi, że pary homoseksualne mają prawo prowadzić wspólne gospodarstwo domowe i wychowywać dziecko - jednej z lesbijek (56 proc.) lub zmarłej siostry jednego z gejów (52 proc.).

Około dwóch piątych respondentów (42 proc.) nie widziałoby za to nic złego w zachowaniu przedstawicieli mniejszości niemieckiej chcących, by na tablicach z nazwą miejscowości, w której mieszkają, obok polskiego znalazł się napis w ich ojczystym języku.

Jedna piąta badanych (20 proc.) deklaruje również, że potrafi zrozumieć zachowanie restauratora, który zakazuje wstępu do swojego lokalu Rosjanom.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 11-17 września 2014 roku na liczącej 946 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.