Organizatorzy protestu chcą, aby do rozmów pomiędzy związkowcami a zarządem spółki włączył się rząd.  Przedstawiciele MKPS napisali w komunikacie, że dotychczasowe negocjacje zakończyły się fiaskiem.

Coraz trudniejsza sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wymaga solidarnego wystąpienia załóg wszystkich spółek górniczych w celu wsparcia kolegów z jastrzębskich kopalń - czytamy w komunikacie. W ocenie MKPS jedyną szansą na doprowadzenie do szybkiego rozwiązania trudnej sytuacji w spółce jest aktywne włączenie się do rozmów przedstawicieli nadzoru właścicielskiego, czyli upełnomocnionych reprezentantów strony rządowej. 

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wyraża gotowość uczestnictwa w tych rozmowach, przypominając, że podobne negocjacje prowadzone niedawno w sprawie przyszłości Kompanii Węglowej przyniosły porozumienie społeczne satysfakcjonujące obie strony - czytamy w komunikacie.