Nowe przepisy zaczną obowiązywać 2 sierpnia i umożliwiają między innymi przesuwanie grobów zbudowanych na mogiłach ofiar komunistycznych represji.

Reklama

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński zapewnia, że Instytut już przygotował dokumenty dotyczące grobów na Kwaterze "Ł" na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. To łącznie 195 wniosków o ekshumacje i przeniesienie zwłok, które będą dotyczyć grobów 341 osób. Instytut będzie zarazem prosił o przeniesienie grobów z Kwatery :Ł" ponieważ tam jest budowany Panteon-Mauzoleum upamiętniający ofiary komunistów.

IPN - wyjaśnia prezes Kamiński - wnioskuje też o nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Jest to istotne ponieważ w przypadku ewentualnego zaskarżenia decyzji wojewody, postępowanie odwoławcze nie będzie hamowało realizacji decyzji.

Łukasz Kamiński dodaje, że w tej sprawie chodzi też ważny interes publiczny, ponieważ fundamentalnym obowiązkiem Rzeczpospolitej jest odnalezienie, ekshumowanie i zidentyfikowanie tych, którym zawdzięcza swoją niepodległość.

Prezes IPN liczy, że przeniesienie grobów będzie możliwe jeszcze w tym roku, a prace ekshumacyjne mogłyby się rozpocząć wiosną.

Łukasz Kamiński wyjaśnił też, że została już sporządzona lista około 200 nazwisk, osób pomordowanych i pogrzebanych na Kwaterze "Ł", które zostaną wyryte na Panteonie-Mauzoleum. Pomnik ma zostać odsłonięty we wrześniu.

W ramach przeprowadzonych na Łączce prac archeologiczno-poszukiwawczych ekshumowano szczątki 202 osób. Do tej pory na podstawie specjalistycznych badań DNA zidentyfikowano nazwiska w sumie 40 osób.

Z ustaleń śledztwa IPN wynika, że na terenie Łączki w latach 1948-1955 pochowano łącznie nie mniej niż 276 osób.