Reklama

Uczestnicy demonstracji chcą uwolnienia 5 rolników z Pyrzyc w Zachodniopomorskiem, aresztowanych pod zarzutem zmowy przetargowej przy zakupie ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Za aresztowanych poręczyli minister rolnictwa Marek Sawicki i szef "Solidarności" Piotr Duda.

Na razie nie wiadomo, na jak długo rolnicy zawiesili protest.

Pięciu rolników z Pyrzyc zostało aresztowanych na okres trzech miesięcy, a wobec trzech kolejnych Sąd Rejonowy w Szczecinie zastosował areszt warunkowy. Cztery inne osoby zostały objęte dozorem policji i poręczeniem majątkowym.

Minister Marek Sawicki napisał wczoraj list do szczecińskiej prokuratury. Zwrócił się w nim o zwolnienie rolników z aresztu i zastosowanie innych, nieizolacyjnych środków zapobiegawczych. Jak napisał, jestem w stanie zagwarantować, że osoby podejrzane będą stawiać się na każde wezwanie i nie podejmą się bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Zwracał uwagę na konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych.

Minister sprzeciwił się też pomysłowi, w ramach którego Agencja Nieruchomości Rolnych miałaby zmierzać do maksymalizacji zysku państwa. Takie podejście - jego zdaniem - prowadzi do spekulacyjnego obrotu ziemią rolną, niepożądanego z punktu widzenia konieczności zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzisiaj poręczenie za aresztowanych rolników złożył przewodniczący Komisji Krajowej "Solidarności" Piotr Duda.

Wczoraj, decyzją premier Ewy Kopacz, zostało zawieszone kierownictwo Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.