Minister rolnictwa wstawia się za zatrzymanymi rolnikami z województwa zachodniopomorskiego. Marek Sawicki napisał w tej sprawie list do szczecińskiej prokuratury. Sprzeciwia się w nim pomysłowi, w ramach którego Agencja Nieruchomości Rolnych miałaby zmierzać do maksymalizacji zysku państwa. Takie podejście - jego zdaniem - prowadzi do spekulacyjnego obrotu ziemią rolną, niepożądanego z punktu widzenia konieczności zapewnienia naszemu krajowi bezpieczeństwa żywnościowego.

Reklama

Minister zwrócił się też o zwolnienie rolników z aresztu i zastosowanie innych, nieizolacyjnych środków zapobiegawczych. Jak napisał w liście do prokuratury, jestem w stanie zagwarantować, że osoby podejrzane będą stawiać się na każde wezwanie i nie podejmą się bezprawnego utrudniania postępowania karnego. Zwracał uwagę na konieczność prowadzenia przez zatrzymanych rolników pilnych prac polowych.

Pięciu rolników z Pyrzyc w województwie zachodniopomorskim zostało aresztowanych na dwa miesiące. Podejrzewa się ich o zmowę przy licytacjach ziemi. Mieli w ten sposób uzyskiwać niższe ceny, na czym miał stracić Skarb Państwa.