Rozwiązaniu przyjętemu niedawno przez parlament, i podpisanemu przez prezydenta, sprzeciwia się 15 procent badanych. 3/4 ankietowanych (77 procent) uważa, że państwo powinno zachęcać ludzi do posiadania większej liczby dzieci, poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki. Prawie 2/3 (65 procent) uważa, że program Rodzina 500 Plus przyczyni się do zwiększenia dzietności. 29 procent badanych sądzi, że program nie będzie miał wpływu na liczbę urodzeń.

Reklama

Program Rodzina 500 Plus ma niemal pełne poparcie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (95 procent), popiera go też 65 procent wyborców PO i 62 procent wyborców Nowoczesnej.

Program wzbudza też obawy. Ponad połowa badanych (51 procent) sądzi, że temu bądź kolejnemu rządowi trudno będzie znaleźć pieniądze na kontynuowanie Rodziny 500 Plus, wobec czego wycofa się z programu.

Sondaż CBOS przeprowadzono między 3 a10 lutego metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie losowej 1000 dorosłych mieszkańców Polski.