Kard. Dziwisz w tym roku przewodniczył mszy będącej głównym punktem corocznej pielgrzymki mężczyzn do Piekar, a po jej zakończeniu zaprosił zgromadzonych do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.

Reklama

Odwołał się przy tym do wcześniejszego wystąpienia abp Skworca, który nawiązując „do ogólnej sytuacji politycznej” przytoczył sformułowane przez św. Jana Pawła II wezwanie do solidarności. „+Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności+” - cytował papieża abp Skworc. „Dlatego przywołuję te słowa dla opamiętania” - zaznaczył abp Skworc.

Po mszy abp Skworc mówił o katowickich przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży; zwracając się do kard. Dziwisza wskazał m.in., że rodziny w tamtejszej archidiecezji zgłosiły już gotowość przyjęcia 20 tys. młodych ludzi z całego świata.

Odpowiadając, kard. Dziwisz podkreślił, że ŚDM to będą „wspaniałe dni, wyjątkowe – święto nie tylko dla Polski, ale dla całego świata, święto wiary - radosne święto wiary młodzieży razem z Ojcem Świętym”.

„Słyszę, że ludzie się otworzyli na przyjęcie pielgrzymów. Bardzo dobrze, ale z tymi pielgrzymami przybądźcie do Krakowa. Zapraszam bardzo gorąco. Odpowiedzmy także na zaproszenie Ojca Świętego – wiele razy mówił: do zobaczenia w Krakowie” - zaapelował metropolita krakowski.

„Więc pragniemy się z nim modlić, słuchać jego słów, być razem – to się nam wszystkim przyda; Polsce te dni są potrzebne” - ocenił kard. Dziwisz. „Potrzebna nam jest jedność i solidarność, o której mówił wasz arcybiskup, solidarność – razem, przy Ojcu Świętym, w Krakowie” - dodał.

Reklama

Zaznaczył też, że podczas wystąpienia abp. Skworca przyszły mu na myśl słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 1979 r. w Częstochowie, że trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca, aby usłyszeć echo całego życia narodu. „Trzeba przyjść tutaj, do Piekar, aby poznać prawdziwe problemy świata pracy, problemy rodzin. Tu zawsze padały słowa profetyczne i padają. (…) Tu się tworzyła społeczna nauka Kościoła, społeczna nauka Kościoła w Polsce” - wskazał metropolita krakowski.

„Gratuluję Katowicom i Śląskowi, że jest to miejsce, z którego Śląsk przemawia do całej Polski, do wszystkich ludzi otwartych na dobro wspólne, do współbraci, robotników, ludzi pracy, ale także przemawia do uszu tych, którzy są odpowiedzialni za sprawy polskie. Dziękuję wam za to świadectwo” - powiedział.

Pielgrzymka Stanowa Mężczyzn przybywa do Piekar Śląskich od 1947 r. Przez kilkanaście lat do Piekar pielgrzymował z nią ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła, który potem jako papież co roku kierował do pielgrzymów swoje posłanie. W tym roku o pielgrzymce do Piekar wspomniał podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański papież Franciszek. List do pielgrzymów przesłał też prezydent Andrzej Duda.

Podczas porannego powitania pielgrzymów abp Skworc witał m.in. parlamentarzystów zasiadających w Sejmie, Senacie i Parlamencie Europejskim, przedstawicieli rządu: wiceministra sprawiedliwości, wojewodę śląskiego oraz śląskiego wicekuratora oświaty, a także samorządowców wszystkich szczebli z marszałkiem woj. śląskiego i przewodniczącym sejmiku. (PAP)

mtb/ son/