Zgodnie z ustawą z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK, prezes Trybunału w drodze pisemnego upoważnienia określa, w jakim zakresie zastępuje go wiceprezes Trybunału. W szczególnych sytuacjach Prezes Trybunału może upoważnić innego sędziego Trybunału do wykonywania niektórych kompetencji - głosi ustawa.

Reklama

Jak podał kilka dni temu TK, wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat "został skierowany do wykorzystania części zaległego urlopu w okresie od 9 stycznia do 31 marca 2017 r.". Biernat zarzucił po tym prezes Przyłębskiej "przeszkadzanie" mu w orzekaniu. Według niego "jednostronne wyznaczenie" przez nią terminu rozpoczęcia jego urlopu nie ma podstaw ustawowych. Kadencja Biernata jako sędziego TK upływa 27 czerwca 2017 r.

Sędziowie TK Muszyński, Lech Morawski i Henryk Cioch zostali 20 grudnia w pełni włączeni do Trybunału Konstytucyjnego. Tego dnia prezydent Andrzej Duda powierzył Julii Przyłębskiej pełnienie obowiązków prezesa TK. Wcześniej ci trzej sędziowie - wybrani w grudniu 2015 r. do TK przez obecny Sejm - nie byli dopuszczani do orzekania w TK przez dotychczasowego prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, którego kadencja wygasła 19 grudnia 2016 r. 21 grudnia 2016 r. prezydent Andrzej Dudę powołał sędzię Przyłębską na stanowisko prezesa TK.