Złożoną przez władze Starogardu Gd. uchwałę zdecydował się z zdjąć z porządku obrad Rady Miasta prezydent Janusz Stankowiak (popierany przez PiS). Zapowiedział jednocześnie, że władze Starogardu nie będą już wychodzić z propozycją przekazania na potrzeby WOT Gimnazjum nr 3; nie wykluczył jednak, że mogą to zrobić np. radni.

Reklama

Pierwszą próbę zdjęcia z porządku obrad wspomnianej uchwały podjęli już na początku sesji, stanowiący mniejszość w radzie radni PO. Gdy ich wniosek przepadł w głosowaniu, na sali obrad rozległy się gwizdy i protesty ze strony około stu, obecnych na sesji w charakterze publiczności, osób w tym nauczycieli, rodziców i uczniów Gimnazjum nr 3.

W obliczu głośnego protestu, prezydent Stankowiak wniósł o krótką przerwę, w trakcie której naradził się ze współpracownikami. Po zakończeniu przerwy ogłosił decyzję o wycofaniu wniosku dotyczącego przekazania szkoły.

W ostatnich wyborach samorządowych, w których Janusz Stankowiak uzyskał fotel prezydenta, jego kandydaturę poparli m.in. lokalni działacze PiS. Także w starogardzkiej Radzie Miasta radni PiS (wraz z koalicjantami z mniejszych lokalnych komitetów) mają liczebną przewagę nad radnymi PO.

Reklama

W myśl wycofanego projektu uchwały, budynek, w którym dziś mieści się Gimnazjum Nr 3, miał zostać przekazany na rzecz Skarbu Państwa, "w celu dalszego przekazania w trwały zarząd na potrzeby Resortu Obrony Narodowej w związku z formowaniem WOT".

Reklama

Uchwała zakładała, że gimnazjum miałoby pełnić funkcję oświatową do końca roku szkolnego 2017/2018. Wówczas około 200 uczniów gimnazjum - wygaszanego w efekcie reformy oświaty - zostałoby przeniesionych do obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1, w której – po przenosinach - uczyłoby się w sumie 1250 uczniów.

Przenosinom uczniów i przekazaniu obiektu wygaszanego gimnazjum na potrzeby WOT sprzeciwiało się pomorskie ZNP oraz działacze PO. W rozmowie z PAP przewodniczący klubu parlamentarnego PO, pomorski poseł Sławomir Neuman, nazwał ten pomysł "skandalicznym". Zwracał m.in. uwagę, że gimnazjaliści mieliby być przeniesieni do dużo liczniejszej szkoły.

Naczelnik Wydział Informacji Społecznej Anna Zagłoba-Góralska zapewniała, że Szkoła Podstawowa Nr 1, do której mieliby być przeniesieni uczniowie to "bardzo duży obiekt, z basenem i boiskiem do piłki nożnej". Jak dodała w poniedziałkowej rozmowie z PAP "obecnie budynek ten przechodzi kompleksową termomodernizację".

Wojska Obrony Terytorialnej - jako odrębny, piąty rodzaj sił zbrojnych - zostały powołane z początkiem bieżącego roku.Misja WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, żołnierze terytorialnej służby wojskowej mają być związani z ludnością i rejonem ewentualnych działań, w którym mają zabezpieczać obywateli i infrastrukturę, odciążając w ten sposób jednostki operacyjne, które będą mogły skupić się na zasadniczych zadaniach obronnych. W czasie pokoju zadaniem wojsk OT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych. WOT ma wspierać i uzupełniać działania służb ratowniczych.