Jak czytamy w komunikacie, ochrona danych osobowych w Kościele była - wobec wchodzących w życie 25 maja nowych przepisów Unii Europejskiej - jednym z ważniejszych tematów poruszonych podczas obrad.

Reklama

Cytowany w komunikacie sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński wyjaśnił, że Kościelny Inspektor Danych Osobowych będzie miał swoją siedzibę przy sekretariacie Episkopatu Polski i będzie centralnym organem, którego zadaniem ma być czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół, były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu RODO.

KIDO będzie także organem odwoławczym w drodze administracyjnej, gdyby dane były naruszone lub w sytuacji, gdyby ktoś uważał, że zostały one naruszone.

Ks. Piotr Kroczek urodził się w 1975 r. Jest księdzem diecezji bielsko-żywieckiej, teologiem i kanonistą, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego i doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej. Jest profesorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie wykłada na Wydziale Prawa Kanonicznego i Wydziale Nauk Społecznych; zajmuje się teorią prawa i prawem wyznaniowym.

W maju 2016 r. Unia Europejska przyjęła ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpiło dyrektywę w tej sprawie z 1995 r. Zgodnie z art. 91 rozporządzenia, po wejściu w życie RODO w państwach członkowskich Kościoły i związki wyznaniowe powinny powołać specjalną instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych wiernych. Jeśli tego nie zrobią, będą podlegały państwowemu organowi nadzorującemu zasady ochrony danych osobowych - w Polsce jest to Generalna Inspekcja Ochrony Danych Osobowych (GIODO) - lub jej następcy. Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r.

W związku z rozporządzeniem w poniedziałek episkopat opublikował "Dekret ogólny w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim", na mocy którego powołany został Kościelny Inspektor Danych Osobowych (KIDO)