Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN pytania dotyczą "zasady nieusuwalności sędziów, niezawisłości i niezależności sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek".

Reklama

"SN wniósł o zastosowanie trybu przyspieszonego oraz o połączenie niniejszej sprawy do wspólnego rozpoznania ze sprawą zawisłą przed TSUE na skutek pytań prejudycjalnych przedstawionych przed SN 2 sierpnia br." - przekazał zespół prasowy SN.

Jak poinformował Michałowski pytania wystosowano na kanwie sprawy "o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę". "Spór wyniknął pomiędzy pracownikiem - obywatelem Polski, a spółką szwajcarską" - dodał.