CBOS zapytał również w badaniu o stosunek polskich władz i rządzącej partii do przyszłości Polski i Unii Europejskiej.

Reklama

Według 16 proc. badanych PiS dąży do wyjścia z UE, a 27 proc., że do ograniczenia integracji i zwiększenia roli państw narodowych w Unii Europejskiej.

25 proc. ankietowanych uważa, że rząd PiS dąży do zachowania obecnego stanu integracji; zdaniem 12 proc. - że do pogłębienia integracji między wszystkimi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 3 proc. badanych odpowiedziało, że PiS dąży do powstania Europy wielu prędkości, w której niektóre państwa współpracują ze sobą ściślej, niż pozostałe; 17 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-15 listopada na liczącej 999 reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.