Jak poinformowała PAP Straż Graniczna - w dniach od niedzieli do środy - w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej na granicy wewnętrznej funkcjonariusze SG skontrolowali ponad 25,3 tysiąca osób. 156 z nich nie zezwolili na wjazd do Polski. Wśród tych osób są m.in. obywatele Iranu, Niemiec, Belgii, Norwegii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Kontrolę graniczną przywrócono od 10 do 16 lutego. Granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach - takich miejsc jest w sumie 287, w tym 264 na granicy lądowej. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy, w oparciu o patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego, mobilnego sprzętu.

Cudzoziemiec, aby wjechać do naszego kraju, musi spełnić warunki wjazdu określone w przepisach, m.in. musi posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy, uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, oraz nie może widnieć w bazach danych jako osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego - informuje rzecznik SG por. Agnieszka Golias.

Jak dodała - cudzoziemcy, którzy nie spełnią tych warunków nie dostaną zgody na przekroczenie granicy. Straż Graniczna zaznaczyła, że - aby zapobiec przyjazdowi do Polski osób, które mogą zakłócić porządek publiczny lub zagrozić bezpieczeństwu - jest w stałym kontakcie z Policją, ABW i innymi służbami, z którymi prowadzona jest bieżąca wymiana informacji.

W dniach 13-14 lutego w Warszawie odbywa się międzynarodowe spotkanie ministrów poświęcone bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki wprowadził w mieście stopień alarmowy ALFA oraz BRAVO-CRP. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Wprowadzenie stopnia ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Jest to najniższy, w czterostopniowej skali, stopień alarmowy określony w ustawie antyterrorystycznej.

ALFA oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. "Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są informacje o wszelkich niepokojących sytuacjach. Informacje można przekazywać na alarmowe numery 112 i 997. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje np.: dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż oraz samochody (zwłaszcza ciężarowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń" - zaapelowała na Twitterze w środę rano Komend Stołeczna Policji.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP (drugi w czterostopniowej skali dot. bezpieczeństwa teleinformatycznego), który obowiązuje w Warszawie jest wprowadzany w razie zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje premier po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.