Jak podaje gazeta.pl zysk fundacji Lux Veritatis wynosi dokładnie 3 329 311,79 zł. Tak wynika ze sprawozdania finansowego fundacji.

Reklama

Dla porównania - w 2017 r. zysk fundacji wyniósł ok. 1,5 mln zł.

Okazuje się, że sam przychód fundacji w ubiegłym roku to ponad 48 mln zł, w tym ok. 34,2 mln zł pochodzą z darowizn, a ok. 13,8 mln to wpływy z działalności gospodarczej w kraju i za granicą (m.in. produkcja i emisja programów telewizyjnych, sprzedaż książek, płyt itp.).

Przeciętne zatrudnienie, jak wynika z raportu, w 2018 r. to "49,5 osoby", głównie "pracownicy obsługi redakcyjno-technicznej".

Lux Veritatis jest m.in. nadawcą TV Trwam, udziałowcem spółki Geotermia Toruń i zajmuje się budową Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Ze sprawozdania wynika, że zysk fundacji ma zostać przeznaczony w całości na "działalność statutową".

Reklama

Aktywa i pasywa fundacji (czyli np. sprzęt telewizyjny, auta itp.) to 235 976 722,56 zł.

Reklama