Jak powiedział PAP w poniedziałek rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala, po apelacji wniesionej przez oskarżenie, sąd uchylił zaskarżony wyrok, wskazując, że ocena dowodów nie została dokonana w sposób właściwy i prawidłowy. Sąd zdecydował też o ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Reklama

Krzyż ustawiony na pl. Grunwaldzkim w centrum Szczecina przy tablicy pamiątkowej ku czci poległych opozycjonistów po 1945 r. zniszczony został 18 stycznia 2016 r. Zarzut obrazy uczuć religijnych usłyszał Tomasz L., który podczas rozpraw wskazywał, że plac Grunwaldzki jako przestrzeń publiczna ma charakter świecki i nie jest to miejsce kultu religijnego. Tłumaczył, że chciał przesunąć krzyż, ustawiony tam nieprawnie. Mówił jednak, że nie chciał krzyża zniszczyć, a ten połamał się, ponieważ był spróchniały.

Sąd rejonowy zdecydował w lipcu ub. r. o uniewinnieniu mężczyzny, wskazując, że jego wyjaśnienia są wiarygodne, a krzyż został zniszczony nieumyślnie. Krzyż na pl. Grunwaldzkim ustawiło w 2007 r. Polskie Stowarzyszenie Patriotyczne "Kontra 2000".

O uchyleniu wyroku poinformował PAP Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Stowarzyszenia Fidei Defensor, który, jak przekazał, "zaoferował pomoc prawną stowarzyszeniu +Kontra 2000+, czego wynikiem była apelacja skierowana do Sądu Okręgowego w Szczecinie".