Chodzi o partię L 210791V858 produktu KRESTO SEZAM, 500 g, z terminem spożycia do 30.09.2022. Producentem jest VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice; krajem pochodzenia – Somalia.

Reklama

Salmonella w sezamie

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS podał, że obecność bakterii Salmonella wykryto w trakcie badań urzędowych w jednej z pięciu badanych próbek produktu.

Firma rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego, informuje też swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców. Organy inspekcji sanitarnej nadzorują proces wycofywania.