Jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu, jeszcze dziś odbyć się ma pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawa o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem - to projekt "przeciwstawienia się działaniom kwestionującym wartości rodzinne w oczach społeczeństwa w szczególności przez środowiska zrzeszające aktywnych homoseksualistów (tzw. grupy LGBT)".

Reklama

"Stop LGBT" to projekt współtworzony przez Kaję Godek.

Ustawa w dotychczasowym brzmieniu zabrania udziału w zgromadzeniach osobom, które mają materiały wybuchowe, pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia. Projekt zakłada, że zakazane byłoby wykorzystywanie podczas zgromadzeń symboli religijnych lub ich artystyczne przerabianie, które mogłoby naruszyć uczucia religijne innej osoby.

Zgodnie z projektem podczas zgromadzeń nie byłoby można posiadać ani wykorzystywać przedmiotów o erotycznym charakterze, "w szczególności przedmiotów imitujących narządy rozrodcze", zakazane byłoby również uczestnictwo nago lub "w erotycznych lub seksualnych przebraniach".