Rzeczniczka Straży Granicznej mówiła, że Białorusini, którzy poszukują pomocy w Polsce, cały czas ją otrzymują. - Polska Straż Graniczna ciągle pomaga Białorusinom represjonowanym na terytorium Białorusi. Minionej doby na terytorium Polski wjechało 40 takich osób - przekazała Michalska na spotkaniu z prasą, poświęconym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Dodała, że osoby te złożyły w przejściach granicznych wnioski o udzielenie na terytorium Polski ochrony międzynarodowej i otrzymały wizy humanitarne.

Reklama

1,6 tys. cudzoziemców z decyzją o ochronie

Do końca października decyzje o przyznaniu ochrony międzynarodowej otrzymało 1,6 tys. cudzoziemców. Byli to głównie obywatele Białorusi - 870 osób oraz Afganistanu - 560 osób. Ci ostatni to ewakuowani w sierpniu współpracownicy polskiego wojska i dyplomacji.

Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej - w formie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej - jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Reklama

Podczas trwania procedury uchodźczej cudzoziemcy mogą korzystać z pomocy socjalnej zapewnianej przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. Obejmuje ona m.in. możliwość zakwaterowania z wyżywieniem w ośrodku dla cudzoziemców, opiekę medyczną, naukę języka polskiego lub wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pobytu w kraju.