Według informacji rzeczniczki IAS w Warszawie funkcjonariusze z Oddziału Celnego I w Pruszkowie zatrzymali do kontroli dwie przesyłki ze Stanów Zjednoczonych. "Zgodnie z deklaracją miały zawierać używaną odzież" - podała Justyna Pasieczyńska.

Reklama

Skóry krokodyli zamiast odzieży używanej

Zamiast odzieży, w paczkach znajdowało się po 21 skór zwierząt z gatunku krokodylowatych oraz po 4 portfele wykonane z tworzywa przypominającego skórę krokodyla. Każda z paczek ważyła ponad 15 kg i miała trafić do innej osoby, ale pod ten sam adres" - przekazała.

Funkcjonariusze potwierdzili, że zatrzymane skóry to okazy objęte ochroną w ramach Konwencji CITES, zwaną też Konwencją Waszyngtońską. Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi - podkreśliła.

Reklama

30 tys. gatunków zwierząt i roślin pod ochroną

Obecnie obejmuje ochroną ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin, niezależnie od tego, czy handel odbywa się okazami żywymi lub martwymi, ich częściami (np. kość słoniowa lub skóra) lub produktami otrzymanymi z tych gatunków (np. lekarstwa wyprodukowane ze zwierząt lub roślin) - tłumaczyła.

Przypomniała, że ponad 800 gatunków zwierząt i roślin jest objętych ścisłą ochroną, co oznacza, że handel nimi jest całkowicie zabroniony. W pozostałych przypadkach przewóz wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia i świadectwa CITES - powiedziała.

Za przywóz bez odpowiednich dokumentów zwierząt lub roślin objętych ochroną CITES, grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat lub obie kary łącznie - dodała.