W katedrze wawelskiej abp Marek Jędraszewski przypomniał, że według ojców Kościoła każdy naród, społeczność i Kościół lokalny ma swojego anioła stróża, dodając, że o aniele stróżu Polski wspominał bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel zgromadzenia michalitów.

Reklama

Parafraza Listu św. Jana Apostoła.

Ośmielę się sparafrazować słowa czytanego dzisiaj fragmentu Listu św. Jana Apostoła. On pisał do Kościołów ówczesnej Azji Mniejszej. Możemy sobie wyobrazić, przeczuć, co powiedziałby dzisiaj anioł stróż Polski do nas – powiedział abp Marek Jędraszewski i odczytał zaproponowaną treść:

"Ucieszyłem się bardzo, że wśród twych dzieci", Polsko, "znalazłem takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca" – aby każdy miłował swoją ojczyznę. "A teraz proszę cię", polski narodzie, "abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to, nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku" – jest to IV przykazanie Dekalogu, z którego wynika miłość do swojego rodzinnego kraju – parafrazował fragment czytania abp Marek Jędraszewski.

"Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według (…) przykazań Boga. "Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że" ojczyzna jest naszym wielkim zbiorowym obowiązkiem. Taki jest zwodzicielem i anty-Polakiem. "Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą" i krwią waszych bohaterów, "lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę" – jako naród prawdziwie wolny. "Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód", głosząc kosmopolityzm i zwierzchnictwo innych europejskich stolic nad Warszawą, "a nie trwa w nauce" o miłości ojczyzny, "ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca", i Polskę – kontynuował metropolita krakowski.

Nawiązania do Ewangelii św. Łukasza

Reklama

Abp Marek Jędraszewski przypomniał również wydarzenia z 1918 r. W nawiązaniu do Ewangelii św. Łukasza, mówił, że prawdą o tamtych czasach jest to, że "kto będzie starał się zachować swoje życie, wyrzekając się polskości i kolaborując z zaborcami, straci je wobec innych i w ocenie historii; a kto je straci, walcząc o wolność i niepodległość Polski i oddając za nią swoje życie, zachowa je, gdyż we wdzięcznej pamięci rodaków pozostanie na zawsze polskim bohaterem i patriotą".

Za Polskę chcemy dzisiaj Bogu dziękować. I za tych Polaków, którzy wtedy szaleli z radości, i za tych wszystkich, znanych nam wszystkim i nieznanych z imienia i nazwiska, którzy przez te 123 lata nie dali się upodlić. Nie mieli duszy niewolnika, woleli umrzeć jako wolni niż jako ci, którzy żyją z łaski zaborcy. Bogu dziękujemy za tych niezłomnych – podkreślił abp. Jędraszewski.

Autorka: Julia Kalęba