Flagę podniesiono w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego. Po uroczystości para prezydencka rozdawała polskie flagi zgromadzonym na placu Zamkowym.

Wystąpienie prezydenta

Dziękuję, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach oraz wsparcie i pomoc swoim współobywatelom na Białorusi i na Ukrainie - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda do przedstawicieli Polonii i Polaków za Granicą podczas uroczystości z okazji ich święta.

Reklama

Prezydent podkreślił podczas wtorkowych uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą na dziedzińcu Belwederu w Warszawie, że poza naszą ojczyzną mieszka ponad 20 mln Polaków, którzy - jak mówił - "pamiętają o swojej ojczyźnie i pozostają z nią w łączności".

Andrzej Duda zwrócił uwagę na trudne czasy, w których żyją obecnie nasi rodacy, ludzie o polskich korzeniach na Ukrainie i na Białorusi. Którzy, czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie, są obywatelami Ukrainy, którzy czy to dzisiaj z bronią w ręku bronią swojej ojczyzny, będąc żyjącymi na Ukrainie Polakami, czy mając polskie korzenie walczą w obronie czy też ich najbliższych, którzy na nich czekają z nadzieją i trwogą. Z nadzieją, że wrócą, z trwogą, jaka zawsze towarzyszy sytuacji, kiedy ktoś z najbliższych jest w niebezpieczeństwie - stwierdził prezydent.

Duda: Dziękuje, że jesteście z nimi

Dziękuję, że jesteście z nimi, dziękuję także, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach, czy po prostu swoim współobywatelom na Białorusi i na Ukrainie, wsparcie i pomoc tak ważną, czy po prostu pomoc codzienną na zasadzie wyciągniętej ludzkiej ręki - powiedział prezydent zwracając się do zebranych na uroczystości przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą

Prezydent przemawiał na dziedzińcu Belwederu. Podczas uroczystości wręczy odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, Akty Nadania Obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz flagi państwowe przedstawicielom organizacji i instytucji szczególnie zasłużonym w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej w kraju i za granicą.

"W Polsce o was pamiętamy nie tylko 2 maja"

Dziękuję za pamięć o Polsce, my w Polsce o was pamiętamy nie tylko 2 maja - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji dnia Polonii. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda podziękowała zwłaszcza nauczycielom pracującym poza granicami Polski, dzięki którym polskość może być kultywowana.

Podczas wtorkowej uroczystości w Belwederze z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że gdy wcześniej tego dnia byli z żoną na Placu Zamkowym i rozdawali polskie flagi, spotkali wielką grupę Polaków z Brazylii. Wszyscy lepiej lub gorzej mówili po polsku, także dziękujemy za to z całego serca - zaznaczył.

To jest świadectwo tego, dodał prezydent, jak tysiące kilometrów od Polski, w Ameryce Południowej pamięta się o kraju pochodzenia, choć przodkowie wyjechali ponad sto lat temu. Dziękuję za pamięć o Polsce, my w Polsce o was pamiętamy nie tylko 2 maja, w to święto Polonii i Polaków poza Granicami - powiedział prezydent.

Agata Kornhauser-Duda: Chcę wyrazić ogromne uznanie dla państwa pracy

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dodała, że w tym dniu należy podkreślić ogromne znaczenie polonijnej edukacji, realizowanej w wielu krajach. Jej nieoceniona rola spoczywa przede wszystkim na wspaniałych nauczycielach - mówiła.

Pracują oni, jak dodała, "z niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem". Chcę wyrazić ogromne uznanie i szacunek dla państwa pracy - podkreśliła pierwsza dama. Poinformowała, że przykładem kultywowania tradycji narodowej jest działalności chóru dzieci z Tbilisi w Gruzji, który ma wystąpić podczas wtorkowych uroczystości.

Akcja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Przypomniała również o akcji "Pomoc Polakom na Wschodzie", realizowanej od 2016 roku. Zaznaczyła, że akcja była realizowana mimo pandemii i od końca 2020 roku udzielono pomocy Polakom w takich krajach jak Kazachstan, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Litwa, Ukraina. Największa część pomocy humanitarnej trafiła do naszych rodaków w Ukrainie, właściwie od pierwszych dni barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę - mówiła Kornhauser-Duda.

Akcja ta, dodała, że byłaby możliwa bez pomocy różnych podmiotów i firm. Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, chcę bardzo serdecznie podziękować - powiedziała.

Historia

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwszym jest biało-czerwony prostokąt. Drugim natomiast flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie z obowiązującą ustawą flagi z godłem mogą używać wyłącznie oficjalne przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów, a także polskie statki morskie jako banderę.

Barwy narodowe RP różnią się od flagi państwowej RP tym, że nie mają określonych proporcji. Mogą być zatem dowolnej długości i szerokości. Trzeba jednak pamiętać, że szerokość obu pasów musi być równa. Zgodnie z konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej.

"Fladze państwowej należny jest szacunek"

Fladze państwowej należny jest szacunek. Eksponowana publicznie musi być czysta oraz mieć czytelne barwy – nie może być pomięta lub postrzępiona. Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Ponadto na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. Kodeks karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Na terenie Polski flaga państwowa ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Jeśli eksponuje się na masztach więcej flag, wówczas flagę państwową RP podnosi się pierwszą i opuszcza ostatnią. W przypadku więcej niż jednej flagi w rzędzie, półkolu lub kole, kolejność uzależniona jest od ich miejsca w następującej hierarchii: flaga państwowa RP, flaga innego państwa, flaga województwa, flaga powiatu, flaga gminy lub miasta, flaga europejska, flaga organizacji międzynarodowej (np. ONZ, NATO), flaga służbowa (np. policji), flaga instytucji, firmy, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp., flaga grupy narodowościowej oraz flaga okolicznościowa. Zgodnie z konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej.

2 maja w Polsce jest obchodzony również Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 r. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

autorzy: Maciej Replewicz, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka, Piotr Śmiłowicz, Edyta Roś