Kogo obowiązują limity dorabiania do emerytury i renty?

Niektórzy emeryci i renciści mogą dorabiać, ale muszą uważać na limity dodatkowych zarobków, które zmieniają się co trzy miesiące. Limity są wyliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale roku. Dotyczą one tylko seniorów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Reklama

Limity dorabiania dotyczą też niektórych rencistów. Natomiast osoby, które pobierają rentę dla inwalidów wojennych albo wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową albo pobierające renty rodzinne po takich osobach mogą dorabiać do świadczenia bez limitu.

Jakie będą limity dorabiania od września 2023?

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2023 roku wynosiło w Polsce 7005,76 zł. Na podstawie danych opublikowanych przez GUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawi oficjalne wysokości limitów, do których emeryci i renciści będą mogli dorobić. Jednak ich oszacowanie jest proste, jeśli weźmiemy pod uwagę reguły określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną mogą dorobić. Jednak, by świadczenie nie zostało im zmniejszone, przychód nie może przekroczyć 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie. Od września do listopada 2023 r. limit, do którego można dorobić, wyniesie około 4904 zł.

Dorobisz więcej – ZUS nie wypłaci świadczenia

Gdy przychód będzie większy niż 4904 zł, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 9107,50 zł, to świadczenie będzie pomniejszone o kwotę przekroczenia,ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Aktualnie kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi:

  • 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 595,80 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 675,24 zł dla rent rodzinnych.

Dlatego osoby, których przychód w okresie wrzesień – listopad 2023 r. wyniesie od 4904 zł do 9107,50 zł, będą musiały liczyć się z proporcjonalnym obniżeniem wypłat świadczeń z ZUS.

W przypadku, kiedy emeryt albo rencista dorobi do świadczenia więcej niż kwota wynosząca 130% przeciętnego wynagrodzenia, wypłata renty lub emerytury zostanie wstrzymana przez ZUS. Świadczenia nie otrzymają osoby, które osiągną przychód wyższy niż 9107,50 zł w okresie wrzesień – listopad 2023 r. Osoby, które dorabiają do emerytury albo renty powinny uważać, by nie przekroczyć tego limitu, ponieważ jest to kwota niższa o 154,10 zł od tej, która aktualnie obowiązuje.