Nawiewanie saharyjskiego pyłu nad teren Europy jest zjawiskiem cyklicznym. Podobna sytuacja miała miejsce na przełomie lutego i marca 2021 r. Wówczas również pojawiały się doniesienia medialne związane z tym faktem. Prowadzone w tamtym okresie w Europie badania laboratoryjne wykazały, że stężenia izotopu Cez-137 (Cs-137) w próbkach pyłu były pomijalne z punktu widzenia narażenia na promieniowanie jonizujące, a wskazania polskiego monitoringu radiacyjnego, w tym wysokoczułych stacji ASS-500, potwierdzały wyniki badań uzyskane przez europejskie laboratoria - podaje w oświadczeniu Państwowa Agencja Atomistyki.

Reklama

Państwowa Agencja Atomistyki na bieżąco monitoruje sytuację radiacyjną w kraju i jak podaje "nie notujemy żadnych, niepokojących wskazań stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych".

Reasumując, pył znad Sahary, tak jak w latach ubiegłych, może dotrzeć nad Europę, w tym do Polski. Jednak ilość radionuklidów (izotopów promieniotwórczych) jest w nim niewielka i nie stanowi on zagrożenia radiologicznego dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska.

Skąd pył saharyjski

Istnieje kilka mechanizmów, które wpływają na to zjawisko nawiewania saharyjskiego pyłu nad tereny Europy.

Wiatry: Wiatry, zwłaszcza te zachodnie, mogą przenosić pył saharyjski na duże odległości. W czasie pewnych warunków atmosferycznych, te wiatry mogą dostarczyć pył aż do obszarów Europy.

Wiry pyłowe: W pustyniach takich jak Sahara występują silne wiatry, które mogą tworzyć wielkie chmury pyłu zwane wirami pyłowymi. Te wiry pyłowe unoszą duże ilości pyłu w powietrze i przenoszą je na znaczne odległości.

Warunki atmosferyczne: Wpływ na nawiewanie pyłu ma również ogólna dynamika atmosferyczna. Jeśli występują odpowiednie warunki, takie jak stabilna warstwa atmosferyczna i odpowiedni kierunek wiatrów, to pył może być przenoszony na duże odległości.

Opady deszczu: W czasie opadów deszczu cząstki pyłu mogą być przenoszone z atmosfery na ziemię, co prowadzi do tzw. efektu deszczu z piaskiem. To zjawisko jest częste zwłaszcza w rejonach Morza Śródziemnego.

Nawiewanie saharyjskiego pyłu może wpływać na różne aspekty życia i środowiska w Europie. Może to wpływać na jakość powietrza, prowadzić do zmniejszenia widzialności, a także mieć wpływ na zdrowie ludzi, zwłaszcza osób z problemami układu oddechowego. Wpływa też na atmosferę i warunki pogodowe, np. wpływa na barwę nieba i wschody/ zachody słońca, oraz może wpływać na tworzenie chmur i opadów.