Chodzi o podsumowanie działań realizowanych w latach 2015-2023. W publikacji zaprezentowano działania podejmowane zarówno przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez połączone resorty Edukacji i Nauki.

Reklama

"Szanowni Państwo, oto 8 lat sukcesów i osiągnięć rządów @pisorgpl w edukacji i nauce. Na 54 stronach prezentujemy wszystkie działania, dzięki którym szkoły i uczelnie wyrwane zostały z marazmu i nędzy, w jakiej ugrzęzły za czasów naszych poprzedników z PO i PSL, specjalistów od pedagogiki wstydu" - napisał na platformie X Przemysław Czarnek. "54 strony to sporo, ale... trochę się tego nazbierało" - stwierdził.

Rozdział pierwszy poświęcony jest "kształceniu ogólnemu i podstawom programowym". Drugi rozdział "kompetencje przyszłości" przedstawia inwestycje mające rozwijać wśród dzieci i młodzieży umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy.

Trzeci rozdział "znajomość tradycji i historii" odnosi się do współczesności i konieczności zapewnienia prawidłowego rozumienia przez uczniów mechanizmów wpływających na rozwój Polski, zachodzących na świecie procesów społeczno-politycznych i poznania roli naszego kraju na współczesnej arenie międzynarodowej.

Czwarty rozdział to "kondycja fizyczna i zdrowie". Opisano w nim działania służące zadbaniu o całościowy rozwój dzieci i młodzieży. W rozdziałach piątym "finansowanie edukacji" i szóstym "współpraca z samorządem terytorialnym" pokazano inwestycje finansowe w szkoły.

Siódmy obszar "szkolnictwo zawodowe" jest poświęcony "reformie szkolnictwa zawodowego", a ósmy obszar - działaniom na rzecz "wychowania i wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi". Dziewiąty obszar został poświęcony działaniom podjętym na rzecz upowszechniania "edukacji poza granicami".

Kolejne rozdziały zostały poświęcone "nauce" i "szkolnictwu wyższemu". Kolejna część raportu opatrzona jest hasłem "innowacje i rozwój", następne to: "programy i inwestycje" oraz "współpraca międzynarodowa".