Kiedy posiedzenie Sejmu w lutym?

5 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji odbędzie się 7, 8 i 9 lutego 2024 roku. Początek obrad będzie miał miejsce w środę 7 lutego o godzinie 10.00.

Gdzie oglądać obrady Sejmu?

Reklama

Obrady Sejmu można śledzić na żywo, między innymi na oficjalnej stronie Sejmu oraz na YouTubie na profilu Sejm RP.

Trwa ładowanie wpisu

Porządek obrad 5. posiedzenia Sejmu

Na oficjalnej stronie Sejmu dostępny jest porządek obrad. Na najbliższym posiedzeniu planowane jest:

  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy – Tak dla rodziny, nie dla gender;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
  • pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego;

Możemy spodziewać się również informacji Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawienia przez Radę Ministrów dokumentu "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 roku" wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury.

Oprócz tego porządek dzienny może być uzupełniony o wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara oraz zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.