W trakcie środowych obrad komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych posłowie wysłuchali informacji o stanie kadrowym w policji, które przedstawili wiceszef MSWiA Czesław Mroczek i p.o. komendanta głównego policji insp. Marek Boroń.

Potwierdzenie poważnego kryzysu

Mroczek podkreślił, że ta informacja jest potwierdzeniem poważnego kryzysu, w którym znalazła się policja. Kryzysu związanego ze spadkiem wiarygodności i zaufania społecznego. Kryzysu, którego przejawem są dane, które będziemy prezentować, dotyczące liczebności policji - dodał.

Reklama

Policja jako najważniejsza formacja w zakresie wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa i obywateli musi posiadać odpowiednie siły, by w sposób należyty wykonywać zadania. Liczbę etatów w policji na 2024 rok ustalono na 108909. Tymczasem zatrudnienie wynosi 96698 etatów. Tylu policjantów mamy w służbie. Dodatkowo finansowanych jest 18 etatów przez samorządy lokalne. Na koniec 2023 roku wakat wynosił 10411 etatów, co stanowiło 9,72 proc. - powiedział wiceszef MSWiA.

"To jest stan szczególny"

Reklama

Poinformował, że w 2023 roku do służby w policji przyjętych zostało 5174 osób. Natomiast odeszło - to były rekordowe odejścia, które spowodowały stan kryzysu, o którym mówię - 9458 policjantów. Poziom zatrudnienia na koniec 2023 roku był tak niski, jak na początku lat 90., w momencie tworzenia formacji. To chyba w sposób najbardziej dobitny pokazuje trudności, w jakich znalazła się policja. Stan wakatów wyższy był tylko w 1990 roku - dodał.

To jest stan szczególny, bo jednocześnie zagrożenia, które mamy, szczególnie te związane z bezpieczeństwem wokół Polski, wymagają tego byśmy mieli sprawne formacje dbające o bezpieczeństwo państwa, zdolne do wykonywania swoich zadań - podkreślił.

"Są przyczyny długookresowe"

Według wiceszefa MSWiA głównym zadaniem jest teraz przezwyciężenie kryzysu w policji. Z całą pewności wpływ na tę sytuację miało wykorzystywanie policji do celów partyjnych. Te przyczyny odpadły, natomiast są przyczyny długookresowe, tj. pogwałcenie zasad doboru w policji, w szczególności ścieżki awansu zawodowego i systemu szkolenia - dodał Mroczek.

Będziemy podejmowali inicjatywę legislacyjną w związku z uproszczeniem procedur dotyczących powrotów do służby byłych policjantów. Chcemy wykorzystać ich potencjał - zapewnił wiceszef MSWiA i przypomniał o tegorocznej 20-proc. podwyżce dla funkcjonariuszy.

"Zastaliśmy taką sytuację, że…"

Mroczek zaznaczył, że trwa proces wyłaniania nowego kierownictwa policji. Zastaliśmy taką sytuację, że ze służby zrezygnowało 8 komendantów wojewódzkich, w zasadzie cały skład kierownictwa KGP, kilku komendantów instytucji podlegających komendantowi głównemu. Sądzę, że za kilka dni zakończymy proces wyłaniania nowego kierownictwa policji, zarówno jeżeli chodzi o Komendę Główną Policji, jak i komendantów wojewódzkich - ocenił.

Wiceszef MSWiA stwierdził, że skończył się czas używania policji do interesów partyjnych. Będziemy podejmowali inicjatywy, by zwiększać współpracę policji z samorządem, z organizacjami pozarządowymi, ze społeczeństwem, tak, by odzyskać zaufanie - zaznaczył.

Wraca sprawa granatnika

Odniósł się też do wybuchu granatnika w KGP. Zapewnił, że wyniki kontroli, która w tej sprawie trwa, zostaną przekazane opinii publicznej. Mieliśmy do czynienia z sytuacją sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi przez samego komendanta głównego policji. W tej sprawie w zasadzie nie było prowadzone żadne postępowanie, sprawę przekazano do prokuratury. Za kilka dni poznamy sporo informacji na ten temat, bo zespół kończy pracę - poinformował.

P.o komendanta głównego: Rozmawiamy z policjantami

P.o. komendanta głównego policji insp. Marek Boroń przekazał, że na dzień 5 lutego szacuje się, że w 2024 roku ma odejść 3800 osób. Rozmawiamy z tym policjantami i zachęcamy do pozostania - wyjaśnił.

Na 2024 rok określono minimalną ilość osób do przyjęcia do służby w policji na poziomie 10557 etatów. To jest szacunek na koniec 2023 roku - poinformował. Wyjaśnił, że są już określone terminy przyjęć funkcjonariuszy, tj. 4 marca, 24 kwietnia, 8 lipca, 9 września, 30 października i 30 grudnia. Według stanu na dzień 1 lutego jest 3437 kandydatów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne do służby w policji. W tym 103 to byli funkcjonariusze, którzy zgłosili się ponownie do służby - przekazał Boroń. Według NSZZ Policjantów na koniec stycznia 2024 roku liczba wakatów w policji wynosiła 12241.