W sobotę na stronach "Wprost" zostały opublikowane rezultaty sondażu SW Research na temat opinii Polaków o tym, czy Ukraina ostatecznie zwycięży w wojnie z Rosją. 28 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zwycięzcą będzie Ukraina. Przeciwnego zdania jest 33,2 proc. badanych, a 38,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Reklama

"Nieco większą wiarę w zwycięstwo Ukrainy można zaobserwować wśród kobiet (31,1 proc. w stosunku do 24,5 proc. wśród mężczyzn). Kobiety wyraźnie rzadziej wskazywały też odpowiedź: 'Nie' (27 proc. wobec aż 40,3 proc. wskazań przez mężczyzn), a częściej nie miały zdania w tej sprawie (41,9 proc. wobec 35,3 proc.)" – informuje "Wprost".

Z sondażu wynika, że w zwycięstwo Ukrainy bardziej wierzą osoby powyżej 50 lat (31,5 proc.), a najmniej osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata. Odpowiedź: "Nie" wskazywali z kolei najczęściej badani w wieku 35-49 lat, a najrzadziej najstarsza grupa ankietowanych (26,4 proc.).

Badanie zostało zrealizowane 20-21 lutego 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów online na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18 lat.

Reklama