Ustawa aborcyjna. Młodzież Wszechpolska pisze do biskupów

Przedstawiciele poznańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej postanowili zabrać głos w sprawie ustawy aborcyjnej. W tym celu skierowali list do polskiego episkopatu. W liście złożonym na ręce abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażają obawę, że "ostatecznie przegłosowane zostaną lewicowe projekty".

"Godność życia ludzkiego jest wartością uniwersalną, a troska o los bezbronnych, wywodząca się wprost z nauki samego Chrystusa, stanowi fundament cywilizacji łacińskiej, na łonie której się wychowaliśmy i której zasady szanujemy oraz chcemy chronić" – podkreślają w liście.

Reklama

Młodzież Wszechpolska apeluje ws. aborcji

W dalszej części wskazuję, że 11 kwietnia zapowiadane jest procedowanie ustaw związanych "z tak zwaną aborcją". "Wszystkie projekty zakładają poszerzenie, w różnym stopniu, możliwości zabijania dzieci nienarodzonych (…). Doznajemy poczucia głębokiego smutku i przerażenie, ponieważ katolik zobowiązany jest do przestrzegania zasad swojej świętej wiary, a deklaracje i działania polskich parlamentarzystów jawnie im zaprzeczają, choć w elektoracie wszystkich partii politycznych w Polsce znajdują się praktykujący katolicy" – napisano.

Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej podkreślają, że taka postawa partii, których członkowie deklarują przywiązanie do katolicyzmu, "godzi w sumienia ich wyborców, a także w porządek moralny i społeczny narodu polskiego".

"Jedność narodowa nie może jednak oznaczać przyzwolenia na zło moralne i łamanie najważniejszych zasad, na których zbudowana jest nasza cywilizacja" – podkreślają.

Reklama

Ekskomunika za głosowanie ws. liberalizacji aborcji?

W liście skierowanym do polskiego episkopatu Młodzież Wszechpolska domaga się konkretnych działań, które "mogą zatrzymać zło rozprzestrzeniające się za pomocą katolickich polityków".

"Domagamy się nałożenia na polityków będących wyznania katolickiego i podpisanych pod projektami ustaw liberalizujących prawo aborcyjne ekskomuniki. Ponadto, uważamy, że każdy polityk, który zagłosuje za jakąkolwiek ustawą poszerzającą dostęp do przerywania ciąży, staje się wspólnikiem w przestępstwie, tym samym zaciągając na siebie ekskomunikę" – dodano.

Członkowie Młodzieży Wszechpolskiej domagają się, aby po odbytych głosowaniach w parlamencie opublikowane zostały nazwiska polityków, którym "nie powinny być udzielane sakramenty, przede wszystkim Komunia św.".

Prawo aborcyjne w Polsce. Projekty ustaw

11 kwietnia Sejm ma zająć się czterema projektami ustaw dotyczącymi legalizacji prawa do aborcji. Aborcja jest tematem, w którym nie udało się zawrzeć kompromisu podczas tworzenia umowy koalicyjnej przy tworzeniu rządu.

Obowiązujące w Polsce od 1993 roku przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z października 2020 roku. Wcześniej ustawa zezwalała na dokonanie aborcji również w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną.