Leczenie w sanatorium może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia oraz wzmocnienia organizmu. To także szansa dla pacjentów na odpoczynek. Warunkiem otrzymania skierowania jest określony stan zdrowia. Osoba, która chce rozpocząć leczenie uzdrowiskowe, musi być sprawna i samodzielna, a jednocześnie wymagać zabiegów z uwagi na występujące schorzenia.

Reklama

Ile kosztują sanatoria NFZ w tym roku?

Pobyt w sanatorium jest przeznaczony m.in. dla osób, które chcą odzyskać sprawność po chorobie, wypadku lub chorobie zawodowej. Pacjenci ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Turnusy trwają 21 lub 28 dni. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu w uzdrowisku nie jest dowolna. Ustala ją Minister Zdrowia. Opłaty różnią się w zależności od sezonu. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązuje sezon I, czyli zimowy. Z kolei od 1 maja do 30 września mamy do czynienia z sezonem II, czyli letnim. Jak będą kształtować się stawki dzienne od przyszłego miesiąca?

Reklama

Pokój jednoosobowy

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł.
 • Pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł.
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł.

Pokój dwuosobowy

 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł.
 • Pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł.
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł.

Pokój wieloosobowy

 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł.
 • Pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł.
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Stawki od 1 października do 30 kwietnia

Sezon zimowy jest tańszy niż letni. Poza tym trwa dwa miesiące dłużej. Na pobyt w sanatorium w tym czasie mogą zdecydować się osoby, którym zależy na ograniczeniu kosztów. Na jakie wydatki muszą przygotować się kuracjusze od 1 października do 30 kwietnia?

Pokój jednoosobowy

 • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 32,6 zł.
 • Pokój jednoosobowy w studiu - 26,1 zł.
 • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,9 zł.

Pokój dwuosobowy

 • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,5 zł.
 • Pokój dwuosobowy w studiu - 16,5 zł.
 • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,2 zł.

Pokój wieloosobowy

 • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 12,5 zł.
 • Pokój wieloosobowy w studiu - 11,9 zł.
 • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,6 zł.

Warto zaznaczyć, że pacjenci odwiedzający sanatorium w ramach NFZ nie mogą ponosić wyższych kosztów, niż te, które wynikają z rozporządzenia ministra. Ośrodek, który pobiera wyższe lub dodatkowe opłaty, działa niezgodnie z prawem. Niektóre osoby są całkowicie zwolnione z kosztów zakwaterowania i wyżywienia, a zatem wyjazd jest dla nich praktycznie darmowy. Dotyczy to pracowników zakładów, które stosowały azbest w produkcji, dzieci i młodzieży do 18. roku życia lub do 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, a także dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w znacznym stopniu, bez ograniczenia wieku.

Leczenie sanatoryjne odbywa się według kolejności rejestracji, dlatego trzeba przygotować się na kolejki. Są one różne w zależności od regionu Polski. Czas oczekiwania wynosi zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. Niektórzy mają jednak prawo skorzystać z sanatorium poza kolejnością. Do tej grupy zaliczają się osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, weterani, kombatanci, inwalidzi wojenni oraz uprawnieni żołnierze.

Tych kosztów nie pokrywa NFZ

Oprócz kosztów wyżywienia i zakwaterowania kuracjusze muszą ponieść wydatki związane z przejazdem na leczenie uzdrowiskowe i powrotem do domu, opłatą klimatyczną oraz koszty innych zabiegów, które nie są związane z celem pobytu. Poza tym NFZ nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekuna kuracjusza.