Jak podano w komunikacie w dniach 26-27 marca 2024 r. przeprowadzono czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Komunikat ws. FS

Zabezpieczono obszerną dokumentację, która obecnie jest poddawana systematycznej analizie. Dodatkowo zabezpieczono kilkaset różnego rodzaju nośników danych (pamięci USB, telefony, komputery), które zostały przekazane do biegłych - napisano w oświadczeniu.

Reklama

Do akt wpłynęło kilkanaście zażaleń na czynności przeszukania i zatrzymania rzeczy. Te zażalenia są systematycznie przekazywane do sądów wraz ze stanowiskami prokuratora co do ich zasadności - tłumaczy resort.

Zażalenia

Wpłynęły również zażalenia na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. "Żadne z zażaleń nie zostało jeszcze rozpatrzone" - wyjaśniono.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanych. "Zabezpieczenia obejmują blokadę kilku rachunków bankowych oraz hipoteki przymusowe na 4 nieruchomościach. Ponadto dokonano zabezpieczenia na mieniu fundacji "Profeto.pl" roszczenia o zwrot Skarbowi Państwa korzyści uzyskanych z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie ponad 66 mln zł." -wyliczono. W tym celu obciążono hipoteką przymusową nieruchomość w Wilanowie, na której budowany jest ośrodek "Archipelag”, a także zajęto rachunki bankowe fundacji.

Materiał dowodowy uzyskiwany w toku śledztwa jest systematycznie analizowany pod kątem przesłanek do złożenia do Sejmu RP wniosków o uchylenie posłom immunitetu - zakończono.